ფილტრაცია

პასტელები

რა არის პასტელი?

პასტელი არის რბილი ფერადი ფანქრები ფერწერისათვის; ამზადებენ დაწნეხილი სა ღებავი ფხვნილისაგან. ასევე ფერწერის ტექნიკა, რომელიც ემყარება ამ ფანქრების გამოყენებას ფერწერული ნამუშევრები, შესრულებული პასტელის ფანქრებით(პასტელით).

cs-cart licences, cs-cart add-ons