ფილტრაცია

პასტელი

FALL2016_PASTELS_CYNTHIA-MORSE.jpg?15045

რა არის პასტელი?

პასტელი არის რბილი ფერადი ფანქრები ფერწერისათვის; ამზადებენ დაწნეხილი სა
ღებავი ფხვნილისაგან. ასევე ფერწერის ტექნიკა, რომელიც ემყარება ამ ფანქრების გამოყენებას

ფერწერული ნამუშევრები, შესრულებული პასტელის ფანქრებით(პასტელით).

A130.00  
მასალა: ტონირებული ქაღალდი, ნახშირი, ფანქარი, პასტელი. ზომა 40×28

მაქს. რდნ. "ბიჭი-boy" 1.

1 პროდუქტი

A350.00  

ძუ მგელი. ქაღალდი, აკრილი, პასტელი. ზომა 50 x 70.

1 პროდუქტი

A80.00  
პეიზაჟი. მასალა:ტონირებული ქაღალდი,პასტელი. ზომა35×25

მაქს. რდნ. "შემოდგომა-Autumn" 1.

1 პროდუქტი

A80.00  

ნახატი შესრულებულია A4 ზომის თაბახზე, პასტელებით

მაქს. რდნ. "ნახატი - პასტელებში" 1.

1 პროდუქტი

A25.00 A35.00  
ზეთებით ტილოზე. ყვავილები ლარნაკში- ზომები: 24/18 სმ. დიანოგონალი: 30 სმ.

მაქს. რდნ. "ყვავილები ლარნაკში" 1.

1 პროდუქტი
cs-cart licences, cs-cart add-ons